Cawodydd a raciau beiciau

Cliciwch ar y map isod i weld lle mae’r holl raciau beiciau a chawodydd ar safleoedd Bangor, y Normal a Phorthaethwy.

Mae dau giwbicl cawodydd ar gael i feicwyr ym Mhontio. Maen nhw yn ystafell newid y staff ar y llawr gwaelod. I'w defnyddio, trefnwch gyda Derbynfa Pontio.

Mae Beicio Bangor hefyd wedi creu a map o’r cyfleusterau parcio beiciau dynodedig sydd ym Mangor.