Iechyd galwedigaethol

Nod iechyd galwedigaethol yw hyrwyddo a chynnal lles meddyliol a chorfforol yn y gwaith trwy feithrin diwylliant o gefnogaeth a pharch.


Gall holl staff y brifysgol gael cyngor ac ymgynghoriad i gefnogi perthynas gadarnhaol rhwng eu gwaith a'u hiechyd a rheoli risgiau yn y gwaith sy'n debygol o arwain at afiechyd sy'n gysylltiedig â gwaith. Ewch i Iechyd Galwedigaethol am wybodaeth ar yr amrywiaeth o wasanaethau a llwybrau atgyfeirio sydd ar gael.