Cwrdd â’r tîm

Cwmpas  

  • Darparu goruchwyliaeth strategol a monitro'r modd y cyflawnir Strategaeth Iechyd a Lles y Brifysgol.

Cylch Gorchwyl

  • Gweithredu fel corff rhagweithiol ar gyfer pob mater strategol ym maes Iechyd a Lles. 
  • Goruchwylio’r gwaith o ddatblygu ac adolygu Strategaeth Iechyd a Lles y Brifysgol. 
  • Goruchwylio sut y caiff y Strategaeth Iechyd a Lles ei rhoi ar waith.  
  • Er mwyn sicrhau goruchwyliaeth o’r modd y caiff y strategaeth ei chyflawni, bydd y Grŵp Prifysgol Iach yn derbyn adroddiadau gan bwyllgorau perthnasol y brifysgol sy'n gyfrifol am weithredu'r rhaglenni gwaith allweddol sy’n cael eu hamlinellu yn y Strategaeth. 
  • Cynghori a darparu mewnbwn arbenigol ynglŷn â materion iechyd a lles i bwyllgorau perthnasol y brifysgol. 
  • Monitro a rhoi mewnbwn i'r gwaith o werthuso mentrau Iechyd a Lles. 
  • Goruchwylio gwaith y Grwpiau Diddordeb Arbenigol ac argymell mentrau i'w gweithredu. 
  • Adolygu metrigau perfformiad allweddol Iechyd a Lles. 
  • Darparu adroddiad blynyddol i Grŵp Gweithredu’r Brifysgol.  

Grŵp Prifysgol Iach

Enw

Swydd

Ffôn

E-bost

Lleoliad swyddfa

Sianeli'r cyfryngau cymdeithasol

Yr Athro Nicola Callow

Dirprwy Is-ganghellor/Pennaeth Coleg (Gwyddorau Iechyd)

+44 1248 388243

n.callow@bangor.ac.uk

Adeilad y George

 

Yr Athro John Parkinson

Deon Coleg (Gwyddorau Iechyd)

+44 1248 388340

j.parkinson@bangor.ac.uk

Brigantia

 

Dr. Jamie Macdonald

Uwch Ddarlith mewn Ffisioleg Ymarfer Clinigol, Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol

+44 1248 383272

j.h.macdonald@bangor.ac.uk

G102, Adeilad y George

@sportscimac

Ms. Donna Williams

Cynorthwyydd Gweithredol

+44 1248 388275

d.l.williams@bangor.ac.uk

Adeilad y George