Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol y GIG


Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) yn darparu gwybodaeth a chyfeiriadau at amryw o wasanaethau lleol yn y gymuned i gefnogi iechyd meddwl a lles. Mae'r rheini’n cynnwys meddygfeydd y Meddygon Teulu, Hwb Cymunedol GALLAF, Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol, Monitro Gweithredol a therapïau. I weld rhestr gyflawn o’r gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael gwelergwefan iechyd meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae Swyddfa Hunanofal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn rhedeg nifer o gyrsiau iechyd a lles am ddim i oedolion sy'n byw ledled y gogledd i helpu gwella lles a rheoli cyflyrau iechyd tymor hir yn effeithiol. Ymhlith y cyrsiau mae Pum Llwybr Lles, Cysylltu â Phobl, Bwyta’n Gall, Calonnau Iach a llawer mwy.