Hyrwyddwyr a Hyfforddwyr Lles

Fel rhan or Strategaeth Lles mae gwaith yn mynd yn ei flaen i sefydlu rhwydwaith o Bencampwyr Lles ymhob Ysgol Academaidd a Gwasanaeth Profesiynol a bydd y gefnogaeth yma ar gael o Medi 2022.

Yn ogystal, mae 21 aelod o staff ar draws Y Brifysgol yn ymgymryd a hyfforddiant cymhelliant lles ar hyn o bryd fydd yn eu galluogi i gynnig cymorth 1:1 i staff sy’n awyddus trafod materion yn ymwneud a llesiant.

Bydd gwybodaeth bellach am y mentrau hyn ar gael drwy’r Bwletin Staff a Penaethiaid Ysgolion ac Adrannau maes o law.